Izolace plochých střech

Nabízíme systémové řešení v oblasti izolace plochých a šikmých střech:

U všech realizací vycházíme z dlouhodobých, téměř dvacetiletých zkušeností. Prioritou je co nejlépe uspokojit požadavky zákazníka. To se týká jak kvality provedeného díla, tak finanční náročnosti i záruk.

Při návrhu systému hraje důležitou roli skutečnost, zda se jedná o střechu klasickou, pochůzí, balkon, „zelenou“ apod.

Každá střecha má svoji „potřebu“. Tzn. vodotěsnost, nároky na tepelné požadavky, doprovodné profese, jako např. oplechování, bleskosvodovou síť. Dále opracování prostupů - vzduchotechniky, zdravotní techniky, kanalizace, dešťových vtoků (i vyhřívané), světlíků, výlezů na střechu apod. Tyto související technologie jsme schopni zabezpečit a předat zákazníkovi střechu „na klíč“ .

Jelikož je naše firma specialistou na provádění plochých a mírně šikmých střech, pracujeme prakticky se všemi dostupnými technologiemi – modifikované asfaltové pásy, folie PVC, stěrky.

Progresivní metodou u sanací střech je mechanické kotvení systémů. V tomto směru zabezpečujeme pro zákazníka návrh intenzity plošného kotvení na základě tahových zkoušek s protokolem. Zde spolupracujeme s firmou ISO-TAK.

Před realizací vycházíme ze systémových řešení jednotlivých systémů, ať uvedených v projektové dokumentaci nebo při vlastním návrhu.

Spolupracujeme s řadou zkušených renomovaných firem, dodávající systémy na betonový podklad, trapézové plechy, u sanací na dožilou krytinu - DEKTRADE, PLUVITEC, ICOPAL, VEDAG, DEHTOCHEMA, SIKA, PROTAN, FATRAFOL, PARAMO, FIELDS, TOP-WET aj.

Naše firma je nadstandardně pojištěna na škodu způsobenou prováděnou činností.

Izolace ploché střechy folií

Stav střechy před rekonstrukcí: 

Hotová střecha: 

Izolace ploché střechy modifikovanými asfaltovými pásy

Stav střechy před rekonstrukcí: 

Průběh rekonstrukce střechy a hotová střecha: 

Postup prací při izolaci ploché střechy folií