Izolace zemědělských staveb

Provádíme izolace zemědělských staveb, jako jsou silážní žlaby a jámy, nádrže atd., dále pak izolace kořenových čistíren odpadních vod.

Na tyto účely využíváme nejčastěji fólii Fatrafol 803, která má výbornou chemickou odolnost a hodí se pro provozy, kde se vyskytují agresivní silážní šťávy a výluhy.