Izolace proti únikům ropných látek

Při realizaci hydroizolací zabraňujících průniku ropných látek používáme technologii na bázi folie PVC s všemi atesty k tomu určenými.

Mezi nejvíce používané folie patří:

Hydroizolační fólie EKOPLAST 806 - je určena k vytváření izolačních plášťů u objektů pro manipulaci a dočasné skladování vybraných ropných látek proti jejich úniku do podzemních a povrchových vod. Je vhodná např. pro těsnění manipulačních ploch, havarijních a záchytných jímek proti únikům benzínů, petroleje, motorové a topné nafty, topných olejů.