Reference | BD Nový Žižkov Poděbrady

Realizace: 2018/2019

Výměra: 2500 m2

Kompletní dodávka izolačních souvrství ploché střechy a teras

Fotografie