Reference | Billa Kolín

Realizace: 2017

Výměra: 2000 m2

Kompletní rekonstrukce střešního pláště obchodního domu. Byla odstraněna původní skladba obsahující nebezpečný azbest a vytvořeno nové střešní souvrství.

Fotografie