Reference | Řadové domy Věkoše

Realizace: 2019

Výměra: 1200 m2

Celkem 14 střech na novostavbách řadových domů ve Věkoších

Fotografie