Reference | RIAPS Trutnov

Realizace: 2019

Výměra: 600 m2

Mechanicky kotvené střechy s tepelnou izolací a spádovou vrstvou z EPS
a krytinou Protan SE tl. 1,6mm

Fotografie