Reference | Silážní žlab Slatiny

Realizace: 2016

Výměra: 2000 m2

Izolace silážního žlabu PVC fólií

Fotografie