Reference | Wikov Hronov

Realizace: 2016

Výměra: 800 m2

Souvrství zelené střechy s hydzoizolační vrstnou z fólie PVC

Fotografie